145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (2024)

Chỉ có một vài chỗ trên cơ thể khiến các nghệ sĩ xăm hình quá phấn khích. Lưng của bạn là một trong số đó. Lưng của bạn cung cấp rất nhiều không gian cho phép nghệ sĩ thực sựuốn cong cơ bắp sáng tạo của họ. Lưng của bạn cũng là một trong số ít bộ phận trên cơ thể cho phép thực hiện những hình xăm có chi tiết phức tạp nhưng có phạm vi lớn.

Mặc dù việc xăm lại hình xăm có thể đòi hỏi quá nhiều sự cam kết và đầu tư đối với hầu hết mọi người, cả về tài chính và thời gian, nhưng kết quả cuối cùng của hình xăm không có gì đáng ngạc nhiên. Vì vậy, nếu bạn là người vẫn đang muốn có một hình xăm đẹp hoặc là một người đam mê kỳ cựu đang tìm kiếm một hình xăm chắc chắn sẽ hoàn thiện họ, thì đây là một số ý tưởng độc đáo về hình xăm ở lưng chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của bất kỳ ai.

145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (1) 145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (2) 145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (3) 145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (4) 145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (5) 145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (6) 145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (7) 145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (8) 145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (9) 145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (10) 145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (11) 145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (12) 145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (13) 145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (14) 145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (15) 145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (16) 145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (17) 145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (18) 145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (19) 145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (20) 145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (21) 145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (22) 145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (23) 145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (24) 145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (25) 145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (26) 145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (27) 145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (28) 145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (29) 145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (30) 145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (31) 145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (32) 145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (33) 145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (34) 145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (35) 145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (36) 145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (37) 145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (38) 145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (39) 145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (40) 145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (41) 145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (42) 145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (43) 145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (44) 145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (45) 145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (46) 145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (47) 145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (48) 145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (49) 145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (50) 145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (51) 145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (52) 145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (53) 145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (54) 145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (55) 145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (56) 145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (57) 145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (58) 145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (59) 145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (60) 145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (61) 145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (62) 145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (63) 145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (64) 145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (65) 145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (66) 145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (67) 145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (68) 145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (69) 145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (70) 145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (71) 145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (72) 145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (73)

Nội dung

Hình xăm ở lưng là một trong những hình xăm đẹp nhất để có được, ngoài thực tế là chúng rất chi tiết. Nếu bạn là người có công việc truyền thống hơn hoặc mong muốn theo đuổi sự nghiệp, hình xăm ở lưng sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống nghề nghiệp của bạn. Nói cách khác, lưng của bạn có thể là nơi tốt nhất để xăm hình, đặc biệt là khi bạn không muốn khoe nó mọi lúc. Như đã nói, đây là một vài thiết kế độc đáo chắc chắn sẽ giúp bạn dang rộng đôi cánh sáng tạo của mình.

145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (74)145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (75)145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (76)

 1. Hình xăm đôi cánh thiên thần

Nói về việc dang rộng đôi cánh sáng tạo của bạn, một trong những hình xăm ở lưng nổi tiếng nhất mà mọi người có chắc chắn là hình xăm đôi cánh thiên thần. Những hình xăm này không chỉ tạo nên cảnh tượng ấn tượng mà còn mang ý nghĩa biểu tượng to lớn đối với người xăm. Một số cách giải thích về đôi cánh có thể mang ý nghĩa rất đen tối về chuyến bay hoặc tốc độ, nhưng một số cũng có thể mang ý nghĩa rất tâm linh và có thể đại diện cho niềm tin của một người vào Chúa và có thể là một biểu tượng tôn giáo.

Cáchình xăm đôi cánh thiên thầnchỉ đơn giản là đồ sộ và trải dài khắp lưng bạn và không chiếm nhiều không gian hơn mức cần thiết. Hình xăm đôi cánh mang phong cách rất thực tế cũng như sự lựa chọn màu sắc với màu trắng và xám.

145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (77)

 1. Dấu hiệu bộ lạc

Hình xăm bộ lạc là một điều rất phổ biếnphong cách xăm hình của nam giới và tạo ra loại mực rất ấn tượng thường tôn lên cơ bắp của họ. Dấu ấn bộ lạc cũng là một trong số ít phong cách xăm rất phù hợp trên nhiều bộ phận khác nhau của cơ thể, tạo nên sự khác biệt.những hình xăm rất ngầunối từ bộ phận này sang bộ phận khác của cơ thể.

Hình xăm dấu ấn bộ lạc này đặc biệt tuyệt vời khi nhìn vào cách nó đi từ vai đến bắp tay. Màu đen sâu và rực rỡ tôn lên các cạnh và dấu vết của hình xăm. Điểm hay nhất của hình xăm là nó chỉ ở phía sau vai của bạn và để trống phần còn lại của lưng.

145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (78)

 1. Hình Xăm Chuồn Chuồn

Chuồn chuồn là một trong những loài côn trùng đẹp nhất có thể ứng dụng rất tốt vào nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau, đặc biệt là hình xăm. Những hình xăm này rất phổ biến ở phụ nữ vì thiết kế vô cùng nghệ thuật và đầy màu sắc cũng như ý nghĩa biểu tượng của chúng. Chuồn chuồn đại diện cho sự tự do cũng như một người chấp nhận và dễ dàng thích nghi với sự thay đổi.

145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (79)

Hình xăm chuồn chuồnthường mang phong cách nghệ thuật rất hiện thực hoặc phong cách nghệ thuật truyền thống khiến chúng tràn ngập màu sắc rất tươi sáng và sống động. Hình xăm chuồn chuồn cho phép bạn tùy chỉnh nhiều kiểu dáng và kích thước mà bạn muốn, khiến chúng trở thành hình xăm hoàn hảo cho những người sáng tạo.

145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (80)

 1. Hình xăm Dream Catcher

Những chiếc vòng bắt giấc mơ là một phần của một số nền văn hóa của người Mỹ bản địa và đôi khi được gọi là những chiếc vòng thiêng liêng vì chúng bảo vệ con người khỏi những cơn ác mộng và những giấc mơ tồi tệ. Thiết kế và tay nghề của họ không chỉ tạo nên những đồ trang trí tuyệt vời mà còn có những hình xăm rất đẹp.Hình xăm người bắt giấc mơtượng trưng cho việc sử dụng chúng trong thế giới thực, nơi mọi người sử dụng chúng để bảo vệ bản thân khỏi những giấc mơ xấu.

Rất ít hình xăm dream catcher có tính thẩm mỹ đầy màu sắc và thay vào đó chọn cách phối màu đơn sắc hơn. Mặt khác, một số nghệ sĩ có xu hướng tô màu cho lông vũ của dream catcher để thực sự tăng thêm vẻ đẹp của hình xăm.

145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (81) 145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (82) 145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (83) 145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (84) 145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (85) 145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (86) 145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (87) 145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (88) 145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (89) 145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (90) 145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (91) 145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (92) 145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (93) 145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (94) 145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (95) 145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (96) 145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (97) 145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (98) 145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (99) 145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (100) 145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (101) 145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (102) 145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (103) 145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (104) 145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (105) 145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (106) 145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (107) 145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (108) 145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (109) 145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (110) 145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (111) 145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (112) 145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (113) 145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (114) 145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (115) 145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (116) 145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (117) 145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (118) 145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (119) 145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (120) 145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (121) 145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (122) 145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (123) 145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (124) 145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (125) 145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (126)

 1. Hình Xăm Phượng Hoàng

Không cần phải nói rằng nếu bạn hỏi một người bạn biết về hình xăm thì bạn nên xăm hình xăm nào ở lưng, thì hình xăm phượng hoàng chắc chắn sẽ xuất hiện ít nhất một lần trong cuộc trò chuyện đó. Hình xăm phượng hoàng đơn giản là quá đẹp để có thể bỏ qua và chúng cũng chứa đựng những thông điệp mạnh mẽ. Hình xăm phượng hoàng biểu thị sự tái sinh hoặc một khởi đầu mới, hình xăm này cũng có thể tượng trưng cho những người đã trải qua thời kỳ khó khăn nhưng đã vượt qua nó mạnh mẽ hơn trước.

Hình xăm phượng hoàng cũng là một trong những hình xăm dễ thực hiện nhất vì chúng đã xuất hiện nhiều lần trong nhiều tác phẩm viễn tưởng khác nhau. Bạn có thể lấy một bản sao của nó hoặc bạn có thể có một hình xăm phượng hoàng mang phong cách tân truyền thống, trường phái mới hoặc thậm chí là phong cách nghệ thuật truyền thống. Hầu hết các hình xăm phượng hoàng sẽ chỉ ở trên vai của bạn, vì vậy nếu bạn không muốn xăm toàn bộ lưng thì đây có thể là lựa chọn dành cho bạn.

145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (127)

 1. Thánh Giá

Hình xăm không chỉ là một cách thú vị để khoe mực mà còn là cách tuyệt vời để thể hiện đức tin và niềm tin của bạn. Những người theo đạo Cơ đốc thường xăm hình để thể hiện đức tin của mình bằng những hình xăm tôn giáo, chẳng hạn như thánh giá. Hình xăm chữ thập tượng trưng cho cuộc đấu tranh nhân danh Chúa cũng như niềm tin vào Chúa.

Hình xăm chữ thập thường có tính thẩm mỹ đơn sắc hơn và hiếm khi có nhiều màu sắc. Hầu hết các hình xăm chữ thập cũng mang phong cách nghệ thuật Chicano hoặc phong cách nghệ thuật tân truyền thống, khiến chúng trở nên biểu cảm hơn mà không cần sử dụng bất kỳ màu sắc nào. Một số hình xăm chữ thập cũng tận dụng tốt màu đen vì nó phù hợp với thẩm mỹ đơn sắc.

145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (128)

 1. Mạn đà la

Một thiết kế rất phổ biến khác đối với phụ nữ, Mandalas là hình ảnh khá phổ biến ở phụ nữ.phụ nữ xăm hình. Mandala là biểu tượng tâm linh và nghi lễ trong nhiều tôn giáo khác nhau, nhưng chúng cũng mang ý nghĩa biểu tượng to lớn. Các biểu tượng mandala khác nhau đại diện cho những thứ khác nhau như mặt trời, các ngôi sao và vũ trụ.

Tuy nhiên, ngoài ý nghĩa biểu tượng của nó,mandalas rất đẹpvà tạo nên những tác phẩm nghệ thuật trên cơ thể tuyệt vời. Hầu hết mandala đều có màu đen nhưng một số nghệ sĩ có xu hướng tạo màu cho mandala, điều này làm tăng thêm vẻ đẹp của mực. Một số nghệ sĩ còn tô màu nước cho mandalas để làm cho mực trở nên thẩm mỹ hơn.

145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (129)

 1. Ngày của hộp sọ chết

Ngày của người chết làmột trong những lễ hội lớn nhấtở Hoa Kỳ và có những hộp sọ và bộ xương đầy màu sắc. Lễ hội không chỉ tạo ra những kiểu trang điểm tuyệt vời mà còn truyền cảm hứng cho vô số người để có được những hình xăm ngày chết trông đơn giản đến ấn tượng.

Những cái nàyngày của những hình xăm chếtcực kỳ linh hoạt ở chỗ chúng có thể đi vào bất kỳ bộ phận nào của cơ thể. Và một nơi đặc biệt được hầu hết phụ nữ ưa chuộng chính là vùng lưng. Vị trí tốt nhất của hình xăm là trên tủy sống ở lưng trên hoặc lưng dưới. Hầu hết các hình xăm cũng có màu sắc cực kỳ tươi sáng và rực rỡ phù hợp với chủ đề lễ hội.

145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (130) 145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (131) 145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (132) 145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (133) 145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (134) 145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (135) 145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (136) 145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (137) 145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (138) 145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (139) 145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (140) 145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (141) 145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (142) 145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (143) 145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (144) 145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (145) 145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (146) 145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (147) 145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (148) 145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (149) 145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (150) 145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (151) 145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (152) 145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (153) 145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (154) 145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (155) 145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (156) 145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (157) 145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (158) 145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (159)

 1. hoa hồng

Đây không thể là danh sách các hình xăm mà không nhắc đến hoa hồng, có thể là hình xăm nổi tiếng nhất đối với cả nam và nữ. Hoa hồng là biểu tượng của tình yêu, hy vọng, lời hứa và sự khởi đầu mới, khiến chúng trở thành hình xăm có ý nghĩa về mặt cảm xúc và biểu tượng.

Hầu hết các hình xăm hoa hồng đều mang phong cách nghệ thuật hiện thực và có màu sắc rất rực rỡ và đôi khi tối. Vị trí tối ưu nhất cho những bông hồng này là ở giữa lưng, trên tủy sống. Vị trí cũng phù hợp với kích thước của hoa hồng, vì chúng có thể nhỏ hoặc lớn tùy theo ý muốn của bạn.

145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (160)

 1. Nắm tay siết chặt

Bàn tay nắm chặt là hình xăm nổi loạn trong mỗi chúng ta. Bàn tay siết chặt là biểu tượng phổ quát cho sự thách thức, phản kháng và đoàn kết. Nó là một biểu tượng rất phổ biến được sử dụng trong các phong trào khác nhau để thể hiện sự thách thức đối với một nguyên nhân nhất định, vì vậy việc biểu tượng này được điều chỉnh cho phù hợp với một hình xăm thích hợp chỉ có ý nghĩa.

Hình xăm thường có màu đen và không có bất kỳ màu nào khác ngoài màu đen, nhưng một số người còn tô màu đỏ cho nắm tay, cũng là màu của sự nổi loạn. Các biến thể khác của hình xăm này bao gồm nắm tay có cánh và nắm tay siết chặt với nhiều công cụ và sơ đồ khác nhau để thể hiện sự hỗ trợ cho các chuyển động khác nhau.

145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (161)

 1. Cân Thiên Bình

Một trong những hình xăm độc đáo hơn mà bạn có thể có là hình xăm Thiên Bình. Cân Thiên Bình tất nhiên là một cung hoàng đạo, nhưng hình xăm vừa cực kỳ phong cách vừa mang tính biểu tượng. Hình xăm tượng trưng cho công lý và sự hòa hợp, đôi khi cũng là sự cân bằng mà Lady Justice nắm giữ.

Mực vảy Libra tạo nên một hình xăm tuyệt vời ở mặt sau, đặc biệt khi cả hai cánh tay của vảy đều trải ngang vai. Mặt sau có thể là nơi duy nhất trên cơ thể, ngoài ngực, có đủ không gian cho hình xăm mà không ảnh hưởng đến bất kỳ chi tiết nào. Bạn có thể lấy Thang đo Thiên Bình với phong cách nghệ thuật tân truyền thống hoặc nghệ thuật màu đen.

 1. Hình xăm sói

Không nghi ngờ gì nữa, sói là một trong những loài thú vị nhất mà bạn có thể có được. Cảnh tượng tuyệt vời của hình xăm sói và tính biểu tượng của nó khiến nó trở thành sự kết hợp hoàn hảo cho bất kỳ người đam mê hình xăm nào. Sói tượng trưng cho sức mạnh, lòng trung thành và sự kiên trì; những phẩm chất này làm cho chúng trở thành hình xăm hoàn hảo cho cả nam và nữ.

Hình xăm sói thường mang phong cách nghệ thuật cực kỳ chân thực khiến chúng trở nên vô cùng ngoạn mục khi nhìn vào. Màu sắc tùy thuộc vào bạn vì có rất nhiều bức chân dung của những con sói có cả màu và không màu. Về vị trí, hình xăm sói trông đẹp nhất khi chúng là những bức chân dung đồ sộ ở phía sau, xem chúng có thể tận dụng khoảng không gian bao la như thế nào.

145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (162)

Vị trí xăm là một điều rất nghiêm túc mà mọi người phải cân nhắc khi có được hình xăm yêu thích. Điều này chủ yếu là vì đôi khi nơi bạn xăm hình có thể nói lên nhiều điều về con người bạn hơn là bản thân hình xăm. Những vị trí phổ biến dành cho hình xăm như cổ và ngực có thể tiết lộ nhiều thông tin về loại người này, đó là lý do tại sao điều quan trọng là phải xem xét nơi bạn dự định xăm hình.

Mặc dù hiện tại chúng ta đang nói về phần lưng nhưng có nhiều vị trí khác nhau trên lưng mà bạn có thể xăm hình. Từ phần lưng trên nối với vai đến phần lưng dưới ngay cạnh hông, lưng của bạn có rất nhiều vị trí để bạn có thể xăm hình và mỗi vị trí lại kể một câu chuyện khác nhau về bạn.

Ví dụ, chân dung toàn lưng có nghĩa là bạn là người muốn giữ công việc truyền thống nhưng vẫn muốn phát huy khả năng sáng tạo của mình. Hình xăm ở lưng dưới thường là một vị trí rất gợi cảm để xăm và thường phản ánh bạn là người không sợ hãi và không bận tâm đến sự chú ý không cần thiết. Phần lưng trên là nơi mà hầu hết những người tập luyện đều xăm hình để tôn lên cơ bắp của mình; Nếu bạn có hình xăm ở đó thì rất có thể bạn là người rất coi trọng việc tập thể dục.

Vì vậy, ngoài việc chọn hình xăm phù hợp ở lưng, bạn cũng nên chọn đúng vị trí trên lưng để phản ánh con người của bạn. Nhưng ngoài vị trí bạn muốn xăm, bạn cũng nên đặt câu hỏi “hình xăm này có ý nghĩa gì?”

145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (163)

Hình xăm là một tác phẩm nghệ thuật và giống như mọi tác phẩm nghệ thuật, hình xăm đều có ý nghĩa sâu sắc hơn những gì bề mặt thể hiện. Điều làm cho một hình xăm trở nên tuyệt vời hơn không phải là nó đẹp đến mức nào hay số lượng chi tiết mà nó có, mà là ý nghĩa đằng sau hình xăm và ý nghĩa của nó.

Hình xăm có thể mang hai ý nghĩa khác nhau, một có thể là ý nghĩa biểu tượng của hình xăm (Bản thân hình xăm thể hiện điều gì) và ý nghĩa còn lại có thể là ý nghĩa cảm xúc của nó (nó có ý nghĩa gì với bạn). Đây là hai ý nghĩa rất khác nhau và hầu hết mọi người không thể cân nhắc cả hai nên họ chỉ hiểu một; hoặc là ý nghĩa biểu tượng hoặc ý nghĩa cảm xúc.

Một hình xăm sói cực kỳ mô tả và đẹp mắt có thể mang ý nghĩa biểu tượng lớn đối với bạn hoặc có thể đại diện cho bạn theo một cách nào đó, nhưng có thể không có giá trị cảm xúc đối với nó. Trong khi đó, một hình xăm tối giản về một con ong vo ve có thể mang lại sức nặng cảm xúc to lớn cho bạn, nhưng có thể không có ý nghĩa biểu tượng nào cả.

Vì vậy, khi bạn đang quyết định xem mình muốn loại hình xăm nào, ngay cả khi nó là một hình xăm đơn giản, bạn có thể làm cho nó trở nên tuyệt vời hơn bằng cách tìm ra ý nghĩa cảm xúc hoặc biểu tượng đằng sau nó.

 • Xăm hình đau bao nhiêu?

Mọi người đều cảm nhận và phản ứng với nỗi đau một cách khác nhau. Mọi người cũng cóxu hướng đau khác nhau, vì vậy rất khó để nói việc xăm hình sẽ khiến bạn tổn thương đến mức nào. Điều đó có nghĩa là, nếu có bất kỳ sự an ủi nào thì kim tiêm sẽ có cảm giác nhột nhột nhất khi bạn được gây mê.

 • Hình xăm ở lưng có đau hơn không?

Có, họ có, nhưng không đáng kể lắm. Lưng của bạn có nhiều điểm nhạy cảm nên bạn có thể cảm thấy đau ở đó nhiều hơn bất kỳ vị trí nào khác.

 • Làm thế nào để tôi chuẩn bị cho một buổi xăm hình?

Hãy tắm trước mỗi buổi xăm và mặc trang phục thoải mái khi đi xăm cũng như trang phục mà bạn không ngại bị dính máu. Dù nghệ sĩ rất cẩn thận để không để máu dính vào quần áo khách hàng nhưng vẫn có thể xảy ra sai sót.

 • Tại sao tôi nên cẩn thận khi chọn nghệ sĩ của mình?

Ngoài lý do rõ ràng là kỹ năng của mỗi nghệ sĩ khác nhau đáng kể, các tiêu chuẩn vệ sinh, thiết bị, kinh nghiệm và giá cả đều khác nhau tùy theo nghệ sĩ. Vì vậy hãy lựa chọn một cách khôn ngoan.

 • Tôi phải trả bao nhiêu và bao nhiêu cho một hình xăm?

Tất cả các nghệ sĩ đều thích được thanh toán bằng tiền mặt, nhưng một số studio cũng sẽ chấp nhận thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng của bạn. Một số studio cũng sẽ cho phép bạn chọn trả góp một hình xăm đắt tiền hơn. Về số tiền phải trả cho một hình xăm, giá có thể khác nhau tùy theo địa điểm, studio và nghệ sĩ (thậm chí trong cùng một studio).

 • Tôi có tip cho nghệ sĩ không? Nếu có, bao nhiêu?

Tiền boa là một cử chỉ tốt và có nghĩa là bạn biết ơn công sức và công sức mà người nghệ sĩ đã bỏ ra cho hình xăm của bạn. Điều đó có nghĩa là, nếu nghệ sĩ không hoàn toàn đáp ứng được mong đợi của bạn, bạn có thể bỏ qua phần tiền boa. Bạn có thểtrả cho nghệ sĩ của bạn 10-20% tổng hóa đơnhoặc đạt được thỏa thuận với số tiền được xác định trước với nghệ sĩ.

 • Nghi thức xăm hình là gì và có cần thiết để xăm hình không?

Nghi thức xăm hình về cơ bản là những phong cách nhất định mà bạn phải tuân theo khi xăm hình. Có những danh sách thích hợp chỉ ra những điều bạn nên ghi nhớ; và vâng, chúng rất quan trọng vì nghệ sĩ có thể từ chối xăm hình cho bạn nếu bạn không tuân thủ nghi thức.

Kết luận

Hình xăm ở lưng mang đến cho bạn sự sang trọng thực sự khi có nhiều lựa chọn và thiết kế. Vì lưng của bạn cung cấp không gian tối đa cho hình xăm nên việc bạn chọn loại hình xăm mà bạn muốn là điều đương nhiên. Tất nhiên, bạn luôn có thể có được những phiên bản ngẫu hứng và chỉnh sửa của những hình xăm này trên lưng.

145+ Ý tưởng hình xăm ở lưng tuyệt vời cho nam và nữ - Wild Tattoo Art (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Chrissy Homenick

Last Updated:

Views: 6133

Rating: 4.3 / 5 (54 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Chrissy Homenick

Birthday: 2001-10-22

Address: 611 Kuhn Oval, Feltonbury, NY 02783-3818

Phone: +96619177651654

Job: Mining Representative

Hobby: amateur radio, Sculling, Knife making, Gardening, Watching movies, Gunsmithing, Video gaming

Introduction: My name is Chrissy Homenick, I am a tender, funny, determined, tender, glorious, fancy, enthusiastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.